C言語で苦しむロックフリー入門

ためになる

https://www.slideboom.com/presentations/1350345/C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%A7%E8%8B%A6%E3%81%97%E3%82%80%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%85%A5%E9%96%80%EF%BC%88%E4%BB%AE