C# JSON.Netを使ってJSONをデシリアライズ

var jobj = JsonConvert.DeserializeObject<Newtonsoft.Json.Linq.JContainer>(arg);
listBoxKen.Items.AddRange(jobj["response"]["prefecture"].ToArray());

こんな感じ。

こんなふうにforeachで分離できたり

foreach (var item2 in jobj)
{


}


項目があるかどうかはこうチェックできる

var item = jobj.SelectToken("table");
if (item != null){
...
}